KA*CHING

KA*CHING begeleidt business innovators gedurende het creatieve proces van idee tot realisatie. Complexe uitdagingen zijn lastig op te lossen. Vaak blijven we steken bij bekende ideeën en oplossingen, die vaak net te kort schieten. Vanuit het principe ‘Cash is the King’ vinden we buiten de gebaande paden oplossingen om het business concept succesvol te maken. Sleutelwoorden zijn inspiratie en creativiteit. Vragen als: Hoe verhoudt de Return on Investment zich tot de initiële investeringen en risico’s beantwoorden we in het development programma ‘the sweet sound of cash’. KA*CHING is een initiatief van Wielink Holding.

Adres

KA*CHING
Havenweg 21F
3813PR Amersfoort